handheld.vn sẽ dừng hoạt động, tuy nhiên để các thành viên vẫn có thể quay lại tìm kiếm các thông tin có ích, và tiếp tục trao đổi/thảo luận trên tinh thần tôn trọng sự thật khách quan, tôn trọng cá nhân (cho dù chỉ là ảo)… chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ handheld.vn sang h2vn.net

Ban điều hành mới sẽ mang lại làn gió mới cho cộng đồng

tạm biệt handheld.vn

Nếu trình duyệt không chuyển tự động, phiền bạn chuyển qua ĐỊA CHỈ NÀY. Xin lỗi vì sự bất tiện (nếu có)!